Software Engineering AB

                  Software Engineering för god service

LAND

OM OSS

PRODUKTER

SERVICE

KONTAKTE OSS

Oppgradert  2002-02-28

Statikk:  Statikksystemet er utvidet med følgende muligheter,

              definere stenger som bare kan ta trekk

              lasttog over vilkårlig antall stenger.


Drager: Den nye windowsbaserte kontinuerlige drager.

              Nye muligheter å definere tværstnitt (sammensatte , ulike                               

              material )


              Mulighet å belaste drageren i tre retninger.

              Mulighet å definere opplegg vilkårlig.

              Lasttog


              Stålprofilkatalog         


              Betongdimensjonering med sprekkbreddeberegning og

              spenningsberegning i stadium I og II.


               Tredimensjonering


Windowsbaserte program for


                 Grundmur/Fundament

                 Momentkapasitet, spenningsberegning stadium I og II

                 och sprekkberegning

                 Søyledimensjonering

                 Vinkelstøttemur

                 Gjennomlokking

                 Naturlaster på tak  ( EU-norm )

                 Stabiliserende vegger i flere etasjer   

                 Beregning av tverrsnittskonstanter ( vilkårlige tverr-

                 snitt )

                 Kontinuerlig drager med betong og tredimensjonering

                 Drager på elastisk underlag.

                 Torørsberegning

                 Transmisjonsberegning

                 Ventilasjionsberegning ( DUCT)

                 Byggelederprogram ( administrasjon )