Software Engineering AB

                  Software Engineering för god service

-Nye va-programmer..

-Ny gjennomlokking.

-Ny beregning av

tverrsnittskonstanter

-Ny oppgradering av

statikk og stål.

-Ny kont. drager/plate.

Software Engineering AB er et firma i program-utviklingsbransjen. Vi har spesialisert oss på programmer for byggebransjen tilpasset konsulter og entreprenører.

Våre programmer spenner over et stort register innenfor byggesektoren, byggeadministrasjon, geoteknikk, grundlegging, VVS, statikk, betong, stål og tre.Firmaet eksisterer siden 1975, og det ble overtatt av personalet 1989. Vi markedsfører oss i Norge, Sverige samt i Danmark og Tyskland. Salg i Dan-  mark og Tyskland skjer via NordSoft ApS vår sam-arbeidspartner i Dk, Civing.  Villy  H. Rasmussen.Programmene  er utviklet for PC-miljø og kjører i Win 95/98 og NT. Vi utfører en kontinuerlig oppgradering av samtlige programmer med hensyn til normer og brukervennlighet.

TIL HJEMSIDEN