Software Engineering AB

                  Software Engineering för god service

Software Engineerings Programpool


Programpoolens målsetning er å gi rådgivende ingeniører tilgang til moderne og brukervennlige beregningsprogram til et lavt fast pris.


Medlemskap i programpoolen tegnes årsvis. Oppsiges ikke medlemskapet 3 måneder før periodens sluttl forlenges avtalen automatisk med et år av gangen.

I medlemskapet inngår fri telefon-/internetsupport.

Ved oppdatering av nye programversjoner debiteres en adm. kostnad av kr. 250,-. Programoppdateringer og dokumentasjon sendes via e-mail.

Den årlige medlemsavgiften er  kr. 10 000,- pr. arbeidsstasjon. For øvrige brukere på samme kontor tilkommer kr. 1 000,- pr. år. For øvrige konfigurasjoner fastsettes den årlige avgiften etter nærmere avtale.

Medlemsavgiften deles opp kvartalsvis : 4 x  kr. 2 500,-.

Programpoolen omfatter de programmer som er angitt i sammenstillingen, eller de  programmer  kunden har valgt.

Nye programmer, som kunden bestiller,  debiteres med kr. 500,-.

Eksisterende serviceavtale (flerbrukerlisens osv.) for egne (tidligere kjøpte) beregningsprogrammer gjelder som tidligere og inngår i avgiften og avtalen for programpoolen.

Om medlemskap i programpoolen avsluttes skal alle beregningsprogrammer, som ikke eies av brukeren, returneres tilbake til Software Engineering og dermed er  brukeretten opphørt.

For kunde som ikke er medlem i programpoolen, er prisen for service 10% av programprisen pr. år for DOS-baserte programmer og 20% for Windowsbaserte programmer.

KONTAKTE OSS

TIL HJEMSIDEN

PROGRAMUPPDATERINGAR