Software Engineering AB

                  Software Engineering för god service

LAND

OM OSS

PRODUKTER

SERVICE

KONTAKTA OSS

Uppgraderad  2005-01-25

Info:        För att nå oss använd följande e-mail adresser.

                Betong, stål, stab., geoteknik: tk@byggdata.se

                Statik, FEM, VVS, installationer: sw@byggdata.se


Windowsbaserade program för


                 Grundmur/Fundament

                 Momentkapacitet, spänningsberäkning stadium I och II

                 och sprickberäkning

                 Pelardimensionering

                 Vinkelstödmur

                 Rymdpålgrupp

                 Snittkrafter i enskild påle

                 Påles bärighet

                 Dykdalb

                 Släntstabilitet

                 Genomstansning

                 Naturlaster på tak  ( EU-norm )

                 Stabiliserande väggar i flera våningar   

                 Beräkning av tvärsnittskonstanter ( godtyckliga tvär-

                 snitt )

                 Kontinuerlig balk med betong och trädimensionering

                 Balk på elastiskt underlag.

                 Tvårörsberäkning

                 Transmissionsberäkning

                 Ventilationsberäkning ( DUCT)

                 Byggledarprogram ( administration )

                 Statiksystem (2D, 3D)