Software Engineering AB

                  Software Engineering för god service

TILL HEMSIDAN

Software Engineering AB är ett företag inom programutvecklingsbranschen. Vi har specialiserat oss på program för byggbranschen anpassade för konsulter och entreprenörer.

Våra program spänner över ett stort register inom byggsektorn, byggadministration, geoteknik, grundläggning, VVS, statik, betong, stål och trä.Företaget har funnits i sedan 1975 och övertogs av personalen 1989. Vi marknadsför oss i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland. Danmark och Tyskland sköts av vår samarbetspartner Villy Rasmussen Nordsoft ApS.Programmen är utvecklade för PC-miljö och körs under Win 95/98 och NT. Vi utför en kontinuerlig uppgradering av samtliga program beträffande normer och användarvänlighet.