Software Engineering AB

                  Software Engineering för god service

Software Engineerings Programpool


Programpoolens målsättning är att ge rådgivande ingenjörer tillgång till moderna och användarvänliga beräkningsprogram till ett lågt fast pris.


Medlemskap i programpoolen tecknas årsvis. Sägs inte medlemskapet upp 3 månader innan periodens slut förlängs avtalet automatiskt med ett år i taget.

I medlemskapet ingår fri telefon-/Internetsupport.

Vid uppdatering av nya programversioner debiteras en administrativ kostnad av 250;- kr. Programuppdateringar och dokumentation skickas via Internet.

Den årliga medlemsavgiften är 10 000 :- per arbetsstation. För ytterligare samtidig användare på samma kontor tillkommer 1 000 :- per år. För övriga konfigurationer fastställs den årliga avgiften efter närmare avtal.

Medlemsavgiften delas upp kvartalsvis : 4 x  2 500 :- .

Programpoolen omfattar de i sammanställningen angivna eller de av undertecknad önskade programmen. Nya program debiteras med 500,:- kr om undertecknad önskar programmet.

Existerande serviceavtal (fleranvändarlicens etc.) för egna (tidigare köpta) beräknings- program gäller som tidigare och ingår i avgiften och avtalet för programpoolen.

Programpoolen omfattar de beräkningsprogram som finns på medföljande programlista.

Vid avbrutet medlemskap i programpoolen skall alla beräkningsprogram, som inte ägs av användaren, skickas tillbaka till Software Engineering och användarrättigheten upphör.

För kund som ej är medlem i programpoolen, är priset för service 10% av programpriset per år på DOS-baserade program och 20% på Windowsbaserade.TILL HEMSIDAN

KONTAKTA OSS

HÄMTA  BESKRIVNINGAR I PDF-FORMAT FRÅN VÅR SERVER

PROGRAMUPPDATERINGAR