Software Engineering AB

                  Software Engineering för god service


TORØR.


1.

Kontrollera att aktuella rör- och ventiltabeller finns samt att de innehåller samma dimensioner (nominella diametrar).

2.

Om transmissionsberäkning med radiatordimensionering utförts hämtas radiatorerna med rutin i programmenyn. Dessa placeras i tabellen för effektförbrukare med ett unikt särnummer. Det går även bra att direktetablera effektförbrukare. Kom bara ihåg att varje effektförbrukare måste ha ett unikt särnummer och får endast användas en gång i ledningstabellen. Finns många effektförbrukare, som ser lika dana ut, används kopieringsfunktionen där endast särnumren registreras.

3.

I rutinen 'Systemdata' anges vissa styrparametrar för beräkningen. Densitet och Kinematisk viskositet påverkar strömningshastigheten och därmed strömningsförlusterna i ledningarna, som ges ett maximalt värde. Gränserna för ventilernas arbetsområde kan anges.

4.

Registrera därefter ledningssystemet med effektförbrukare, pump och ventiler. Ledningssystemet kan reistreras på två sätt:

1.

Knutnumren (Från knut) placeras i nummerordning. Det blir lättare att hitta aktuell rad vid editering.

2.

Ledningar och effektförbrukare registreras stamvis.

Systemet måste hela tiden hänga ihop och indatarutinen tillåter inga felaktiga registreringar.


KONTAKTE OSS

TIL HJEMSIDEN