Software Engineering AB

                  Software Engineering för god service


Tredimensjonering

Programmet beregner bæreevne for bjelker og søyler med belastning i en eller to plan ifølge BKR 1998:5 (BFS 1998:39).

I treprogrammet inngår også branddimensjonering ifølge Restverdimetoden og Styrkereduksjonsmetoden for standard brandforløp.  For den siste metode regnes med avrundete hjørner.

Velg vilken norm Du vil regne med. Følgende normer fins  i programmet

BKR 1998:5 (BFS 1998:39) Sverige

NS 3470    Norge

DS 413    Danmark

EC 5    Eurocode

Alle beregningsmetoder och formler hentes fra resp. lands norm. Foruten fremtagelse av trekonstruksjonens bæreevne och utnyttelsegrad kan programmet beregne/kontrollere :

Kontakttrykk ved opplegg.

Innskjæring ved bjelkeende.

Brand.

KONTAKTE OSS

TIL HJEMSIDEN