Software Engineering AB

                  Software Engineering för god service

Ståldimensjonering.

BRUKSOMRÅDE: Programmet beregner utnyttelseskapasiteten, og minste avstanden mellom avstagningen, for at vipping og/eller knekking bør kontrolleres. I tillegg kan knekking og vipping beregnes. Alt fra enkle kontinuerlige bjelker til store rammekonstruksjoner, kan dimensjoneres. Her kan man også kontrollere nødvendige snittkrefter (momenter, skjærkraft og torsjon for respektive retninger) fra den statiske analysen.

BEREGNINSMETODE: Kapasitetsutnyttelsen beregnes etter elastisk og plastisk spenningsfordeling i bruddgrense- tilstand. Beregningen følger NS3472 kap.5 for elastisk spenning, og kap.A5 for plastisk spenning. Minste avstand mellom avstagning for motvirkning av vipping og knekking i.h.h til kap.5.2.5 beregnes. Videre kontrolleres knekking av staver i.h.h. til kap.5.4.1 og vipnings- kontroll i.h.h til kap.5.5.2. Standard- iserte fasthetsklasser etter NS3472 aksepteres, mens avvikende fasthets- klasser registreres med aktuell flytespen- ning. Et flertall tverrsnitstyper kan dimensjoneres, alt fra rektangulære tverrsnitt til sammensatte L-profiler.

Utskriftsrapporten er tilknyttet en egen selekteringsrutine som bestemmer utskriftens omfang, form og detaljeringsnivå. Presentasjonen er lettfattelig og viser kun de faktorer som er dimensjonerende.


KONTAKTE OSS

TIL HJEMSIDEN