Software Engineering AB

                  Software Engineering för god service

Søyledekke.


Programmet behandlar pelarunderstödda plattor enligt strimlemetoden.


Dimensioneringen utförs enligt BBK 94 samt Betonghandboken (BH) och omfattar beräkning, fördelning och avkortning av erforderlig dragarmering för brottlinjetyp B, erforderlig över- och underkantsarmering för brottlinjetyp A samt en genomstansningsberäkning, som omfattar beräkning av c-ruta, genomstansningskapacitet samt erforderlig armering inom c-ruta.


Det statiska systemet utgörs av en kontinuerlig enkelspänd platta med konstant tjocklek, fritt upplagd på en eller flera pelare och med varierande randvillkor enligt nedan:

fritt upplagd.

partiellt inspänd (0-100%).

konsol (utkragning).

De beräknade armeringsmängderna för de tre fallen sammanställs i en översiktlig tabell, där användaren ges möjlighet att korrigera armeringsdiametrar, armeringslängder och framräknade centrumavstånd för armeringsjärnen.


KONTAKTE OSS

TIL HJEMSIDEN