Software Engineering AB

                  Software Engineering för god service

Søyledimensjonering.

Programmet dimensjonerer rektangulære (symmetrisk og asymmetrisk armerte) og sirkulære betongtverrsnitt samt vegger etter NS3473. Som hjelpelitteratur brukes Bernt Finnesand (Betongkonstruksjoner, Håndbok 40, 1989) og Svein Sørensen (Betongkonstruksjoner, 1989).

Vedrørende beregningsmetode se Betongkonstruksjoner av Bernt Finnestad kap 3.2. Programmet legger inn armeringsjern (strekk- og trykkarmering) til tverrsnittets kapasitet overstiger opptredende moment.


KONTAKTE OSS

TIL HJEMSIDEN