Software Engineering AB

                  Software Engineering för god service

Toveisplater.


Programmet behandler system av rektangul're, kontinuerlige toveisplater med

jevnt fordelt last. Platene kan v're fire-, tre-, to- eller ensidig opplagt.

Beregningen omfatter dimensjonerende momenter og oppleggsreaksjoner for

ugunstigste kombinasjon mellom permanente og variable laster, n›dvendig

lengdearmering i X- og Y-retning samt fordeling og forankring.

Vi viser til Betongkonstruksjoner (BK) pkt.11.1 av Bernt Finnesand der det er

nevnt flere metoder for † beregne toveisplater. Programmets statiske

beregninger f›lger Metodeanvisningene (1957), metode C. Dette inneb'rer et

relativt n›ye momentlikevekt (der metode B har en forenklet likevekt, mens

metode A har ingen momentlikevekt).KONTAKTE OSS

TIL HJEMSIDEN