Software Engineering AB

                  Software Engineering för god service


Betongdimensjonering, nedbøyning, rissvidder, kapasiteter.

Betongdimensjoneringen er integrert med Statikken A2.60, der alle nødvendige snittkrefter hentes. Programmet legger inn nødvendige armeringsjern til tverrsnittets kapasiteten overstiger opptredende moment. Deretter dimensjoneres bøye- og skjærarmering og eventuell minimumsarmering, samt tilhørende forankringslengder av armeringsjernene ifølge NS3473.

Programmet har en rissviddekontroll med beregning av nødvendig tilleggsarmering for at rissviddekriteriet skal være oppfylt. I tillegg til at programmet presenterer snittkrefter grafisk (skjærkrefter og momenter), vises nødvendig skjær -og bøye- armering, i lengderetning og i snitt. På den måten kan antall jern, jernenes induviduelle plassering og nødvendig forankringslengder kontrolleres.

Nedbøyingen er integrert med betongdimensjoneringen, der alle nødvendige indataparametrer hentes. Nedbøyingen leveres også som en selvstendig modul. Lastene hentes automatiskt fra statikken og fordeles som respektive langtidslast og lang- +korttidslast, der bruker kun angir nødvendige lastkoeffisienter. Programmet beregner nedbøying etter arealmetoden for både sprukket og usprukket tverrsnitt, samt rissmomentet for over- og underkant. I tillegg beregnes bjelkens krumning med hensyn til invirkning av betongens krypning og svinn. Nedbøyingen kan presenteres for hele eller deler av bjelken.

Betongdimensjonering elastisk underlag. Dimensjoneringen er integrert med statikkdelen, der alle nødvendige indataparametrer hentes. Statikken leveres også som en selvstendig modul. Programmene bygger i utgangspunktet på samme plattform som A2.60. Her ivaretas sprangvis varier- ende grunnforhold, ved at bettmoduler regnes om til fjærer.


KONTAKTE OSS

TIL HJEMSIDEN