Software Engineering AB

                  Software Engineering för god service

Finite element skive.

Fem-Skiven ivaretar skiver med elementvis skiftende stivheter, generelle oppleggsbetingelser, belastninger og geometri. Programmet er integrert med betongdimensjonering og rissviddekontroll. Modulen har et menysystem med interaktiv dialog og hjelpetekster. I tillegg fås følgende fasiliteter :

- Stor fleksibilitet for geometrier med utsparinger og hull.

- Lastkombinasjoner for lasttilfeller i alle grensetilstander.

- Grafisk indatarutine for opptegning av geometri, opplegg, material og laster.

- Grafisk presentasjon av skivens elastiske deformasjon, momenter, armeringsmengder, senteravstand og rissvidder.

- Effektiv rutine for selektering av utskriftsresultatet som gir oversiktlige og lettleste rapporter.

BEREGNINGSMETODE: Beregningen utføres ved hjelp av Finite Element Metoden.

Dette innebærer at skiven deles av geometri og materialegenskaper, kommer disse elementene til å ha ulike stivheter. Ved hjelp av approksimativ oppfattelse, finnes forskyvelsen og deformasjonen til elementet. Når forskyvningene er kjente, kan vi bestemme tøyninger og spenninger. Skiveelementene indeles i 8 nodepunkter og 4 Gausspunkter. Derfor gir beregningen stor nøyaktighet av snittkrefter og deformasjoner i skiver.


KONTAKTE OSS

TIL HJEMSIDEN