Software Engineering AB

                  Software Engineering för god service

Statikkprogram.

Problemløseren beregner 1. og 2.ordens teori, samt systemknekking og influenslinjer. 1.ordens teori gir snittkrafts- og deformasjonsberegning for kontinuerlig drager, fagverk, plan ramme, bjelkerist, romfagverk og romramme. 2.ordens teori for plan og romramme.

Systemknekking for plan ramme, beregner sikkerheten mot systemets utknekking, den faktoren konstruksjonens belastning kan multipliseres med, for at svakeste stang oppnår Eulers knekklast. Influenselinjer beregnes for støttesenkninger, momenter og skjærkrefter for kontinuerlig drager, fagverk, plan ramme og bjelkerist.

BEREGNINSMETODE:

Beregningen av bæresystemene skjer etter forskyvningsmetode. 

TVERRSNITTSTYPER:

Programmet handterer i sort sett alle tverrsnitt, tverrsnitt beregnet ut fra areal og treg- hetsmoment, samt normerte stålprofiler.

KOORDINATGENERING:

Knutepunkter kan enten koordinatbestemmes, eller automatisk genereres ved en serie av knuter med samme avstand og retning.

BELASTNING:

Registreringen av lasttilfeller og oppstillingen av lastkombinasjoner er tilpasset NS3479. Knuter kan belastes med punktlaster og punktmoment i alle frihetsretninger. Stenger kan belastes med jevnt fordelte laster, trapeslaster, punktlaster, punktmoment og temperatur- laster m.m. Det finnes også en rutiner for typelaster med multiplikator når laster gjentar seg, samt vandrende lasttåg.

FJÆRER:

Fjærer kan tilsluttes i knuter for alle frihetsretninger (moment-, torsjons-, og normalkrafts- fjærer). På den måten simu- leres elastiske innspenninger i fundamenter eller andre tilgrensende konstruksjoner.

OPPLEGGSFORSKYVELSER:

Forskyvninger og rotasjoner av oppleggs- knuter behandles som laster. Man angir forskyvelsens retning, størrelse og  rotasjon.

BEREGNING:

Beregningsresultatet lagres i en temporær datafil uten multiplikasjon med lastfaktorer. Det er mulig å endre lastfaktorer og lastkombinasjoner etter at bereg- ningen er utført. For hvert lastilfelle og hver stang beregnes følgende snittstørrelser :

- Normal-, skjærkrefter, momenter og deformasjoner i stangendene.

- Momentnullpunkter samt maks- og minimumsmoment- enes størrelse og beliggenhet.

- Snittkrefter ved lastdiskontinuiteter på stenger.KONTAKTE OSS

TIL HJEMSIDEN