Software Engineering AB

                  Software Engineering för god service

Vinkelst›ttemur.

Programmet beregner st› med hensyn til normens krav til b'reevne, glidning og kipning. Desuden beregnes n›dvendig armering for mur, t† og h'l. Terr'net bag st›ttemuren kan enten v're horisontal

eller skr†.

Jorden foran og bag muren kan v're forskellig. Desuden kan man

indtaste indtil 4 forskellige jordlag under fodpladen. Forekommer jordlag med

[phi=0.0] , kontrollerer prProgrammet beregner st› med hensyn til normens krav til b'reevne, glidning og kipning. Desuden beregnes n›dvendig armering for mur, t† og h'l. Terr'net bag st›ttemuren kan enten v're horisontal

eller skr†. Jorden foran ogrammet automatisk gennemlokning for

det aktuelle jordlag.


St›ttemuren kan belastes med linielaster p† toppen af muren og med flade-,

strimmel- og hjullaster p† jorden bag muren. Lasterne opdeles i permanente og

variable laster. Alle beregninger gennemf›res for lasttilf'ldene 'permanente

laster' og 'permanente + variable laster'


KONTAKTE OSS

TIL HJEMSIDEN