Software Engineering AB

                  Software Engineering för god service


Finite Element Plate.

Fem-Platen ivaretar plater med elementvis skiftende stivheter, generelle oppleggsbetingelser, belastninger og plategeometri. Programmet er integrert med betongdimensjonering og rissviddekontroll. Modulen har et menysystem med interaktiv dialog og hjelpetekster. I tillegg fås følgende fasiliteter :

- Stor fleksibilitet for plategeometrier med utsparinger og hull.

- Lastkombinasjoner for lasttilfeller i alle grensetilstander.

- Grafisk indatarutine for opptegning av geometri, opplegg, material og laster.

- Grafisk presentasjon av platens elastiske deformasjon, momenter, armeringsmengder, senteravstand og rissvidder.

- Effektiv rutine for selektering av utskriftsresultatet som gir oversiktlige og lettleste rapporter.

BEREGNINGSMETODE: Beregningen utføres ved hjelp av Finite Element Metoden.

Dette innebærer at platen deles av geo- metri og materialegenskaper, kommer disse elementene til å ha ulike stivheter. Ved hjelp av approksimativ oppfattelse, finnes forskyvelsen og deformasjonen til elementet. Når forskyvningene er kjente, kan vi bestemme tøyninger og spenninger. Platelementene indeles i 8 nodepunkter og 4 Gausspunkter. Derfor gir beregningen stor nøyaktighet av snittkrefter og deformasjoner i plater.

PLATEBELASTNING: Man kan sette isammen ulike lasttilfeller i 5 ulike grensetilstander til lastkombinasjoner. Et lasttilfelle kan bestå av jevnt fordelte laster på hele eller deler av platen. Nodene kan belastes med punktlaster og momenter. Dessuten kan linjelaster angis som en serie nodelaster langs en rett linje.

OPPLEGGSBETINGELSER: Platens kanter kan være fritt opplagte, inspente eller frie. Platen kan dessuten ha vilkårlige plasserte punkt- og linje- opplegg (søyler og vegger). Det er mulig å beregne snittkraftsforløpet ut fra angitte oppleggsdeformasjoner. Ved beregning av plater med enkel- eller dobbelsymmetri, behøver bare halve platen respektive 1/4-del av platen moduleres og bereg- nes.


KONTAKTE OSS

TIL HJEMSIDEN