Software Engineering AB

                  Software Engineering för god service


Bjelke/enveisdekke p† elastisk underlag.


Programmet beregner snittkreftene for "Bjelke/enveisdekke p† elastisk underlag"

if›lge Finite Element Metoden. Snittkreftene blir underlag for dimensjonering

av valgt armering if›lge NS3473 utgave 2. Programmet kan benyttes for de fleste

tilfeller for grundlegning p† mark.


Den statiske beregningen omfatter f›lgende :


Moment

Skj'rkraft

Nedb›yning

Grundtrykk

Grafisk presentasjon av resultatet.


Programmet kan hantere bundne og frie laster. Tverrsnittet og Bedd-modulen kan

elementvis varieres. Ved l›ft av bjelken slipper fj'rene for dette omr†det.

Programmet itererer siden frem et resultat der to parallelle beregninger, gir

bare en liten forskjell.


Dimensjoneringen omfatter f›lgende :


Dimensjonering av valgt strekk/trykkarmering.

Dimensjonering av skj'rarmering.

Beregning av valgt forankringslengder.

Grafisk presentasjon av resultatet.KONTAKTE OSS

TIL HJEMSIDEN