Software Engineering AB

                  Software Engineering för god service

Fundament.

Bankett/Fundament kontrollerer bunnplater på mark och berg enligt Nybyggnadsreglerna, Kap. 6:3. Ovrig referenslitteratur är Byggvägledning 6:3, Geokonstruktioner (1990), Plattgrundläggning (SGI, 1993) samt Bro 94., NS3473 5. utgave 1998.

Programmet beregner for

  1. Grensetilstanden Brudd/Ulykkes/Skyddsrum

Dimensjonerande vertikal bärighet, som kontrolleras mot dimensjonerande vertikal lasteffekt (). Vid beräkningen utnyttjas allmänna bärighetsformeln.

Dimensionerande horisontell bärighet, som kontrolleres mot dimensjonerande horisontell lasteffekt (). Redovisar beräkning både enl. Plattgrundläggning och Bro 94.

Stabiliteten kontrolleras.

Bunnplaten dimensjoneras for

Bøyemoment / Skjærkraft .

Gjennomlokning.

Vidhefting / Forankring av armering.

  1. Bruksgrensetilstand

Rissvidder, som kontrolleres mot tillåtna (inndata).

KONTAKTE OSS

TIL HJEMSIDEN