Software Engineering AB

                  Software Engineering för god service

Jordtrykksberegning.

Programmet beräknar aktivt och passivt jordtryck för konstruktioner med eller utan lutning. Markytan bakom konstruktionen kan ha godtycklig form och kan belastas med yt-, strimle- samt linjelaster.

Beräkningsmetoden är en analytisk version av Culmanns grafiska metod, som utnyttjar sig av plana brottlinjer.

Vi hoppas att programmet skall komma Dig till stor nytta och användas flitigt. Glöm inte att vi har mycket förmånliga serviceavtal och en programpool med fri telefonsupport och fria uppdateringar. Tag kontakt med oss för närmare information .

KONTAKTE OSS

TIL HJEMSIDEN