Software Engineering AB

                  Software Engineering för god service

Dykdalb.

Programmet behandlar horisontelt belastade dykdalber och 'pålar' med språngvis föränderligt tvärsnitt inslagna i skicktad mark eller sjöbotten. Beräkning och dimensionering av dalben sker för lastfallen: Fartygsstöt och -trossdrag/istryck. Programmet kan även användas till beräkning av nedslagsdjup för plank- och lykt-stolpar mm.


  1. Enkel kontroll av indata.


  1. Översikt över snittkraftsförloppet i form av kurvor för tvärkraft, moment, spänning och deformation.


Då programmet arbetar interaktivt med användaren, kan man på ett enkelt och snabbt sätt kontrollberäkna flera profilalternativ.


Förutsättningar och begränsningar.


  1. Dalb och marksnitt delas maximalt i 20 snitt.


  1. För utskrift av resultat kan maximalt 250 snitt väljas. Detta med hjälp av en stegläng i indata. Väljer man en steglängd, som resulterar i fler snitt än 250, skrivs endast de första 250 ut.KONTAKTE OSS

TIL HJEMSIDEN