Software Engineering AB

                  Software Engineering för god service

Peles bæreevne.


Programmet kontrollerer bæreevne for enskilte peler i følge Nybyggnadsreglerna, Kap. 6:3. Annen referenslitteratur är Byggvägledning 6:3, Geokonstruksjoner (1990), Pålgrundläggning (SGI, 1993) samt Bro 94 och 88.

Programmet optimerer nødvendige pelelengder med hjensyn til brudd- og bruksgrensetilstand i generellt lagrad jord. Vi kan ta hjensyn til eventuell asfaltering av pelens mantelyta i ej settningsgivende jordlager samt ange en valfri nivå for grunnvattenytan.

 1. I bruddgrensetilstandet beregnes nødvendig pelelengde for att krave skal oppfylles.

 1. I bruksgrensetilstand beregnes nødvendige pelelengder for att krave  skal være oppfyllt.

Ettersom partialkoeffisientmetoden anvends kan beregninger utføres etter EuroCode (EU07).

Innom grunnleggningsområdet har vi og andre programmer

 • Rompelegruppe

 • Enskild pele, Tverrsnittskrafter

For ytterligere informasjon (brosjyrer, demos etc.) kontakte oss

Forutsettninger

 • Beregning av positiv mantelfriksjon i bruddtilstand utføres endast for ej asfalterede mantelytor.

 • I settningsgivende lager beregnes positiv mantelfriksjonen endast om dette begæres av brukeren.

 • Vid beregning av negativ mantelfriksjon for ej asfalterede ytor velgs det minste av folgende to verdier : Ovre grense for mantelfriksjon eller beregnad mantelfriksjon.

 • Vid beregning av negativ mantelfriksjon for asfalterede ytor velgs det minste av folgende to verdier : 10 kPa eller 25 % av beregned mantelfriksjon.

 • Max. 16 jordlager kan registreres.

 • Pålens egentyngd skall beräknas av användaren och adderas till pållasten.

 • Markytan förutsätts sammanfalla med nivån för översta jordlagret.

 • Ett jordlager, som betecknas fyllning, ingår ej i beregningen av  (overlagringstrykk). Negativ mantelfriksjon beregnes for den del av fyllningen som ligger under pelehovedet (underkant bunnplate).


KONTAKTE OSS

TIL HJEMSIDEN