Software Engineering AB

                  Software Engineering för god service

Settning i følge Bro 94.

Dette program beregner settningen ifølge de tre metoder som fins vist i Bro 94 Vedlegg 9-2.

Metode 1 - Kompresjonsarealmetode.

  2 - Bygger på Janbus (NTH) tangent- modulteori.

  3 - Metode utarbeidet av Denver (DGI).

Med få inndata kan Du raskt utføre en settningsberegning. Resultat fås for hver beregningsmetode for seg og deretter beregnes en middelverdi for alle metodene.

Platen antas alltid være grunnlagt på nivå 0.00 meter. Marklag kan registreres over og under grundleggingsnivået.

Nivået er overkant marklag. Foruten tungheter registreres også marklagets settningsmodul. Spennings- eller settningstilskudd fra inntilliggende bunnplater, utfyllinger osv. kan også legges til.

Går ikke inn på de forskjellige beregningsmetodene. De nøye beskrevet i Bro 94.KONTAKTE OSS

TIL HJEMSIDEN