Software Engineering AB

                  Software Engineering för god service


Programmet benytter Fröhlichs metode for å beregne spenningene i jorden, som deretter brukes til forskjellige settingsproblemer. Med Fröhlichs metode kan Du ta hensyn til mark, med mot dybden økende skjærkapasitet.

Med programmet kan påvirkning av fyll og det tas hensyn til nærliggende konstruksjoner.

Det fins flere utskriftsalternativer, bl.a. kan middelsettinger og middelspenninger fremvises.

Jordlagene antas horisontale under belastningsflatene.

I selve beregningen får bare en metode brukes ved registrering av jordens egenskaper. Spenning/E-modul eller Spenning/Setting.

Belastningsflatene får ikke overlappe hverandre.

For jordtyper med økende skjærkapasitet mot dybden  brukes ofte Fröhlichs teori, som er en modifikasjon av elastisitetsteorien.

Elastisitetsteorien forutsetter at jorden er : elastisk,

      homogen,

      isotrop,

      vektløs,

      uendelig halvrom,

      lasten angriper på halvrommets plane flate.

Fröhlich innfører en s.k. konsentrasjonsfaktor n. Ved valg av n-verdi kan kompressibilitetens minskning med dybden tas hensyn til.

Med stigende verdi av n konsentreres spenningene omkring lastlinjen.KONTAKTE OSS

Generell settingsberegning

TIL HJEMSIDEN