Software Engineering AB

                  Software Engineering för god service

TILL HEMSIDAN

KONTINUERLIG BALK A

KONTINUERLIG BALK B

FACKVERK

PLAN RAM

BALKROST

RYMDFACKVERK

FINITA ELEMENT PLATTA

RYMDRAM

FINITA ELEMENT SKIVA

ROTATIONSSYMETRISKA SKAL

Vi står gärna till tjänst och besvarar frågor beträffande ovanstående program. Dessutom erbjuder vi våra tjänster som konsulter i det mesta vad gäller programmering/systemering och undervisning.

STATIK

STABILISERANDE VÄGGAR A

STABILISERANDE VÄGGAR B

KONTAKTA OSS

NATURLASTER

TVÄRSNITTSKONSTANTER