Software Engineering AB

                  Software Engineering för god service


Stabiliserende veggskiver.


Detta program används när Du behöver fördela horisontella laster, t.ex. vindlaster, på ett system av flera avstyvande konstruktioner (väggskivor) i flera  våningar. Systemet kan delas in I grupper av sammanhängande system eller var skiva för sig. Programmet beräknar snittkrafter och spänningar för varje våning.

Med hjälp av den grafiska kontrollen kan Du snabbt kontrollera att väggskivorna har rätt position.


BERÄKNINGSMETOD

Beräkningen utförs med förskjutningsmetoden.


För vidare information om beräkningsmetoden se Wendehorst, Schneider, "Bautechnishe Zahlentafeln, Bautabellen fuer Ingenieure" (1994), Werner-Verlag.


KONTAKTE OSS

TIL HJEMSIDEN