Software Engineering AB

                  Software Engineering för god service


Stabiliserende veggskiver.


Detta program används när Du behöver fördela horisontella laster, t.ex. vindlaster, på ett system av flera avstyvande konstruktioner (väggskivor).


Den enskilda väggskivans torsionsmoment och tröghetsmomentet i den svaga riktningen försummas. Detta innebär att krafter endast upptas parallellt med konstruktionens centrumlinje.


Med hjälp av den grafiska kontrollen kan Du snabbt kontrollera att väggskivorna har rätt position.


BERÄKNINGSMETOD

Beräkningen utförs med förskjutningsmetoden.


För vidare information om beräkningsmetoden se Hahn, "Durchlaufträger Rahmen, Platten und Balken" (1971), Werner-Verlag.


KONTAKTE OSS

TIL HJEMSIDEN