Software Engineering AB

                  Software Engineering för god service

Byggelederen.


'Byggelederen' er et kraftfullt værktøy for økonomisk oppfølging og styring av alle typer av byggeprosjekter. Et system utviklet for den virkelig kresne prosjektleder, som krever den fleksibilitet, som bare posisjonsorienterte kontoplaner kan tilby.


Oppstillingen av rapporter utføres med 'Byggelederens' helt spesielle rapportgenerator, som kun begrenses av ditt valg av kontoformat og detaljeringsnivå.


Håndteringen av 'Byggelederen' er enkel. Et beløp registreres bare én gang i systemet. Når en rapport er klar, kan den gjenbrukes ved etterfølgende rapporteringer. Man angir, hvordan data skal selekteres, sorteres og summeres, bekrefter valget ved å klikke på 'OK' og ønsket rapport skrives på printeren.

Kontoplaner

Hvert firma har et mer eller mindre velutviklet system for oppfølging av byggesaker, som firmaet markedsfører og bruker. Denne erfaring skal man naturligvis benytte seg av i det nye systemet. Firmatilpassingen betyr, at man overfører det beste fra de nåværende arbeidsrutiner, samtidig som man utnytter 'Byggelederens'  muligheter til ytterligere kompletteringer og fremskritt.


Med Byggelederen har du mulighet for å innføre posisjionsorienterte kontoplaner på samme måte som i firmaets alminnelige bokføring. En posisjonsorientert konto betyr kort, at et siffers plassering i kontoen har betydning på samme måte som et siffers plassering i vårt desimalsystem har det.KONTAKTE OSS

TIL HJEMSIDEN