Software Engineering AB

                  Software Engineering för god service

Operativ temperatur.

Programmet beräknar den Riktade Operativa Temperaturen för godtyckligt belägna punkter  eller plan i rummet. Programmet beräknar slutligen den största differensen i Riktad Operativ Temperatur.

Programmet bygger på de normer som finns i SBN-80 angående Riktad Operativ Temperatur. Med beräkningen ges underlaget för en kontroll av det termiska inomhusklimatet och de rekommendationer som finns i normen. Den Riktade Operativa Temperaturen skall väl svara mot hur människan upplever det termiska inomhusklimatet.

KONTAKTE OSS

TIL HJEMSIDEN